Το λουτρόπουλο

The Boy of the Bath HouseΤο λουτρόπουλο, Υδατογραφία σε χειροποίητο χαρτί, 37Χ56,50 εκ.,  2022
The Boy of the Bath House, Watercolour on handmade paper, 37×56.5 cm, 2022
Μικρό αγόρι στο Λουτρό με βλέμμα που παραπέμπει σε Φαγιούμ.


Young boy in the Bath House with a gaze reminiscent of the Fayum portraits.

Οι Μικροί Ήρωες

Young HeroesΟι μικροί ήρωες, Υδατογραφία σε χειροποίητο χαρτί, 45Χ53 εκ., 2022
Young Heroes, Watercolour on handmade paper, 45×53 cm, 2022

Στη δεκαετία του 1950, μια παρέα παιδιών παρατηρεί εξ αποστάσεως τους αρχαιολόγους που δουλεύουν στον χώρο των ανασκαφών. Διακρίνονται τα ερείπια της Στοάς του Αττάλου (πριν την ανακατασκευή της, 1953-1956) καθώς και κτίσματα των οδών Ποικίλης και Πολυγνώτου (κατεδαφίστηκαν στην β’ φάση των ανασκαφών, 1951-1970).


In the 1950s, a group of children observe from a distance the archaeologists working in the excavation area. The ruins of the Stoa of Attalos (before its reconstruction, 1953-1956) as well as buildings on Poikilis and Polygnotou Streets (demolished in the second phase of excavations, 1951-1970) can be seen.

Οδός Αρείου Πάγου

Areiou Pagou StreetΟδός Αρείου Πάγου,  Υδατογραφία σε χειροποίητο χαρτί, 37Χ38 εκ., 2022
Areiou Pagou Street, Watercolour on handmade paper, 37×38 cm, 2022

Η οδός Αρείου Πάγου, ο μακρύτερος και πιο πολυσύχναστος δρόμος της συνοικίας ξεκινούσε από την οδό Αδριανού (απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Φιλίππου) και ανηφόριζε μέχρι τον Άρειο Πάγο. Ακολουθούσε τη χάραξη της αρχαίας οδού των Παναθηναίων. Και σήμερα μπορούμε να την περπατήσουμε ανηφορίζοντας προς την Ακρόπολη από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς.


Areiou Pagou Street, the longest and busiest street in the district, started from Adrianou Street (opposite the church of Agios Philippos) and ascended towards the Areopagus Rock. It followed the alignment of the ancient Panathenaic Way. Even today we can follow the same route uphill to the Acropolis all the way from the entrance of the archaeological site of the Ancient Agora.

Παζαρόπορτα

Bazaar GateΠαζαρόπορτα, Υδατογραφία σε χειροποίητο χαρτί, 38Χ51,50 εκ., 2022
Bazaar Gate, Watercolour on handmade paper, 38×51.5 cm, 2022
Πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος. Αριστερά διακρίνονται προσφυγικά παραπήγματα και στο βάθος, εκατέρωθεν της οδού Ποικίλης, διώροφα νεοκλασικά σπίτια, τα οποία κατεδαφίστηκαν στην δεύτερη φάση των ανασκαφών, μετά το 1951. Στην περιοχή υπήρχε άφθονο νερό (πηγές, κρήνες, πηγάδια) και ο ελεύθερος χώρος γύρω από το μνημείο ήταν ιδανικός για μπουγάδα και άπλωμα των ρούχων.


The Gate of Athena Archegetis, popularly known as the “Bazaar Gate.” On the left, we can see humble refugee homes, and in the background, on either side of Poikilis Street, two-story neoclassical houses, which were demolished some time after 1951, in the second phase of excavations. In the area there was an abundant supply of water (springs, fountains, wells) and the open space around the monument was ideal for hanging clothes out to dry.

Στην γέφυρα της οδού Ποσειδώνος

At the Poseidonos Street BridgeΣτην γέφυρα της οδού Ποσειδώνος, Υδατογραφία σε χειροποίητο χαρτί, 56Χ38 εκ., 2022 At the Poseidonos Street Bridge, Watercolour on handmade paper, 56×38 cm, 2022
Μετακόμιση με την στοιχειώδη οικοσκευή (κρεβάτι, τραπέζι, ραπτομηχανή). Η σιδηροδρομική γραμμή του ηλεκτρικού διαχώριζε την συνοικία του Βρυσακίου από την οδό Αδριανού. Η επικοινωνία γινόταν από τις τρεις γέφυρες, που χτίστηκαν στην συνέχεια των τριών βασικών αρτηριών της συνοικίας, των οδών Θησεία, Ποσειδώνος και Επωνύμων-Αρείου Πάγου.


Moving home with basic household effects (bed, table, sewing machine).
The old Athens-Piraeus railway line divided the district of Vryssaki from Adrianou Street. The areas were linked by three bridges that continued the three main arteries of the district, Thisseia Street, Poseidonos Street, and Eponymon-Areiou Pagou Streets.

  Copyright © 2024 / Άρτεμις Χατζηγιαννάκη ~ Artemis Chatzigiannaki