Η λαϊκή αγορά του Θησείου

The Thissio Street Market


Η λαϊκή αγορά του Θησείου, Υδατογραφία σε χειροποίητο χαρτί, 76Χ57 εκ., 2023
The Thissio Street Market, Watercolour on handmade paper, 76×57 cm, 2023
Η πρώτη λαϊκή αγορά εγκαινιάζεται από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο Θησείο στις 18 Μαΐου 1929. Την επόμενη μέρα ο Γεώργιος Πωπ θέλοντας να χαιρετίσει την ευχάριστη αυτή είδηση γράφει: «Θα πας εις το Θησείον μόλις φέξη/ ή μόνος ή μετά παρέας/ και πριν ακόμη πης μία λέξι/ θα παίρνης ζαρζαβατικά και κρέας».


The first official street market was opened by Eleftherios Venizelos in Thissio on 18 May 1929. On the following day, the journalist Georgios Pop, welcoming the news, wrote in humorous verse: “Go down to Thissio at break of day/ whether alone or with friends/ and before you can say Jack Robinson / you’ve got all your daily fare.”

  Copyright © 2024 / Άρτεμις Χατζηγιαννάκη ~ Artemis Chatzigiannaki