Το λαούτο

The Laouto


Το λαούτο, Υδατογραφία σε χειροποίητο χαρτί, 36Χ54 εκ., 2023
The Laouto, Watercolour on handmade paper, 36×54 cm, 2023
Μια επίσκεψη στο Λουτρό ήταν αφορμή για κοινωνική συναναστροφή, με συζητήσεις, μουσική, ασχολίες. Για τις γυναίκες ήταν μία διέξοδος ελευθερίας.


A visit to the Bath House was an occasion for socializing, gossip, music, and fun. And for women in particular it offered an opportunity for some precious freedom.

  Copyright © 2024 / Άρτεμις Χατζηγιαννάκη ~ Artemis Chatzigiannaki