Το λουτρόπουλο

The Boy of the Bath HouseΤο λουτρόπουλο, Υδατογραφία σε χειροποίητο χαρτί, 37Χ56,50 εκ.,  2022
The Boy of the Bath House, Watercolour on handmade paper, 37×56.5 cm, 2022
Μικρό αγόρι στο Λουτρό με βλέμμα που παραπέμπει σε Φαγιούμ.


Young boy in the Bath House with a gaze reminiscent of the Fayum portraits.

  Copyright © 2024 / Άρτεμις Χατζηγιαννάκη ~ Artemis Chatzigiannaki