Σήμερα είναι...Σήμερα είναι...,Υδατογραφία σε χαρτί, 32x22 εκ, 2018

Λεπτομέρεια

  Copyright © 2024 / Άρτεμις Χατζηγιαννάκη ~ Artemis Chatzigiannaki