Λαθραναγνώστες
Λεπτομέρειες
Λαθραναγνώστες, Υδατογραφία σε χαρτί, 35,5x24,5 εκ., 2019
  Copyright © 2024 / Άρτεμις Χατζηγιαννάκη ~ Artemis Chatzigiannaki